Niektóre zmysły, słuch, smak czy dotyk wykształcają się już w życiu płodowym, ze wzrokiem jest jednak inaczej, bowiem sam proces widzenia wiąże się również z interpretacją dostrzeganych obrazów – by do tego doszło mózg musi się tego „nauczyć”, cały…