Dwoi mi się w oczach!

Kwiecień 9th, 2015

indeks

Podwójne widzenie przydarzyć się może każdemu. Ważne by rozróżnić, kiedy następuje to w granicach normy a kiedy jest to już zaburzenie patologiczne.

Co to jest dwojenie?

Jest to zaburzenie widzenia stereoskopowego przejawiające się widzeniem podwójnych obrazów przedmiotów, które może być powodowane zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego lub porażeniem mięśni oka.

Fizjologia

Z dwojeniem mamy do czynienia nie tylko w stanach patologicznych. Najpopularniejszą sytuacja, w której doświadczmy diplopii jest moment, gdy fiksujemy wzrok na przedmiotach znajdujących się daleko na horyzoncie jednocześnie posiadając w bliskiej odległości od oczu jakiś przedmiot np. monetę. W prawidłowych warunkach obrazy znajdujące się przed i za punktem, na którym skupiamy wzrok będą widziane podwójnie a zamykając po kolei prawe i lewe oko możemy wyraźnie zauważyć rożne położenie obrazów.

Wyjątkiem w tej sytuacji jest obszar Panuma, w którym powinniśmy zobaczyć obrazy podwójnie, przy czym jednak tak się nie dzieje. Jest to wynikiem kompensacyjnego działania kory mózgowej, która dąży do uzyskania widzenia stereoskopowego.

Geneza
Dwojenie występuje, jako zaburzenie jedno lub obuoczne.

Przyczyny diplopii jednoocznej to: podwichniecie soczewki czy astygmatyzm. Występuje także w początkowej fazie zaćmy, w przymgleniach rogówki, w czasie leczenia nieprawidłowej korespondencji siatkówkowej i pozaśrodkowej fiksacji siatkówkowej oraz w zaburzeniach umysłowych.

Obuoczne podwójne widzenie powstaje wówczas, gdy obrazy w prawym i lewym oku odbierane są przez niekorespondujące ze sobą miejsca w siatkówkach. Doprowadzać do tego mogą takie zaburzenia, które są przyczyną nieprawidłowego ustawienia gałek ocznych lub zaburzają symetrię ich ruchów np.: niedowłady, porażenia mięśni gałkoruchowych, guzy oczodołu, złamania oczodołu oraz ostry zez spowodowany dekompensacją zeza ukrytego.

Mechanizm

Nosowa część siatkówki jednego oka koresponduje ze skroniową częścią siatkówki drugiego oka. Przy takim rozlokowaniu powinna zachodzić płynna współpraca między obydwiema plamkami w siatkówkach obydwojga oczu. Taki układ określamy, jako korespondencję plamek. Na skutek ww. zaburzeń może dojść do niezbornej fiksacji gałek ocznych, który te współprace utrudni.

Leczenie

Podstawą leczenia diplopii jest ustalenie przyczyn jej zaistnienia i dążenie do ich eliminacji. Jeżeli choroba powstała na skutek zaburzenia prawidłowej pracy mięśni gałkoruchowych metodą leczenia będzie operacyjna korekcja uszkodzonych mięśni. W przypadku zeza zastosować można toksynę botulinową A do mięśnia antagonisty porażonego mięśnia chorego oka. Natomiast przy niewielkim odchyleniu oka i niewielkim podwójnym widzeniu można stosować okulary pryzmatyczne.

Bezokularow.pl – tylko oryginalne soczewki kontaktowe.

 

soczewki jednodniowe | soczewki miesięczne
soczewki toryczne | soczewki progresywne
płyny do soczewek | krople nawilżające do oczuMoże Ciebie również zainteresować